Category Archives: Egyéb

Március 15

Faültetés

A Pálházán található Hegyközi Általános Iskola  50 éves fennállása alkalmából a nevelőtestület és az alkalmazottak nevében Horváth Zoltán intézményvezető, Sápiné Trembulyák Tünde helyettes és Kovács Barnabás helyettes elültették az ajándékba kapott fenyőfákat az iskola előtti területen. Az idejáró tanulók képviseletében a búcsúzó 8. évfolyamosok és a legfiatalabbak az 1. osztályosok ültettek fát. Ezen neves alkalomból a fenyőfa felajánlásokat köszönjük Ignácz Bertalannak és feleségének!

Felsős farsang

KRÉTA e-Ügyintézés tájékoztató

 

Többszintű bevezetés A pilot elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése az intézmények és a folyamatok szintjén is több lépcsőben valósul meg. Az első lépcsőben az alábbi 12 folyamatot vezetjük be:

– Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,

– Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,

– Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,

– Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,

– Vendégtanulói jogviszony bejelentése,

– Kiiratkoztatás a köznevelésből,

– Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,

– Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,

– Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,

– Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,

– Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,

– Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Kommunikáció a szülők és gondviselők felé

Az intézmények feladata a szülők és gondviselők tájékoztatása a rendszer bevezetésével kapcsolatban. A szülők felé irányuló kommunikáció része a szülői tájékoztatók tartása, a rendszer bevezetésével kapcsolatban készült tájékoztató anyagok, cikkek, illetve az https://eugyintezes.e-kreta.hu/info hivatkozáson elérhető.

 

 

Alsós farsang