Nebuló (leendő első osztályos) beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános
iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben
a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell
benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség
szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https://eugyintezes.e-kreta.hu kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok
a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,
  vagy
 •  állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket
  beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között
azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik
gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a
  gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola (1 .)
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába
  kívánják beíratni.(2.)

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási
helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta
be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon
gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a
1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt
biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt
biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

A lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.
25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye
szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot
az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a
jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 •  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes
megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III.
25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a
2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat
elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az
?Előnézet? ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény
biztosítja.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési
intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett
fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak
egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

Pálháza, 2020. április 2.

Tisztelettel:

Horváth Zoltán

intézményvezető

Mellékletek