Internetes tartalmak

Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,

eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály részére,

Az M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/) minden hétköznap korosztályonként kínál oktatási műsorokat reggel nyolc órától este fél kilencig bezárólag.

Alsós – Sulikalandok (https://mediaklikk.hu/musor/alsos) című műsor a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a környezetismeret tantárgyakhoz

Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,

Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),

A Nemzeti Audiovizuális Archívumban az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmait (https://nava.hu/free/m5/), a NAVA oktatási gyűjteményét (https://nava.hu/tematikus/oktatas/) és egyéb kapcsolódó tartalmait (https://archivum.mtva.hu/m3/openhttps://archivum.mtva.hu/radio),

Nemzeti Filmintézet Filmarchívum: A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum 90 irodalmi adaptáció, történelmi film, ifjúsági, rajz-, mese- és dokumentumfilm ingyenes hozzáférésének biztosításával járul hozzá a koronavírus miatt bevezetett digitális oktatáshoz és az otthon maradni kényszerülők tartalmas szórakozásához: http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok

Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyag, teszt, feladatsor érhető el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,

Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el,

Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,

Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,

Videotorium (http://videotorium.hu),Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata.

Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai érhetők el online. Az Arcanum Kézikönyvtárban (https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/) szépirodalom, lexikonok és történelem témában lehet keresni,

BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző kompetenciafejlesztő feladat található,

Darts Matek (teszt.dartsmatek.hu): interaktív, játékos módon segít elsajátítani és készségszintűre fejleszteni az alap matemtikai műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás); közben pedig a digitális kompetenciákat is fejleszti. Sokrétűen felhasználható bármely eszközön: PC, tablet, telefon, laptop,

Digitális hadtörténelem címmel (http://militaria.hu/) Hadtörténeti Oktatási Csomag érhető el a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján, amely a történelem tantárgyhoz kínál koronként és témánkét forrásokat és adatbázisokat.

Digipedagógia (http://digipedia.mandaonline.hu/): a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által kifejlesztett és működtetett online kulturális és oktatási adatbázis. Elsődleges célja, hogy megkönnyítse a pedagógusoknak a keresést egyes, az adott tananyaghoz kapcsolható művelődési tartalmak, a magyar kulturális örökség digitális formában rögzített objektumai között,

Dover Nyelviskola E-learning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-learning program,

Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,

Az ELT Hungary Kft. az angol nyelvtanuláshoz biztosít kiegészítő gyakorolási lehetőséget több szinten, komplex feladatrendszerrel elsősorban azon tanárok számára, akik az ő tankönyveiket használják. A diákok egyéni tudását a 4 alapkészségre (olvasás, írás, beszéd, szövegértés) bontva tudja fejleszteni és követni a tanár. Minden szinthez 2X12 teljes lecke tartozik, minden szinthez kapcsolódik online Activitybook, ami plusz gyakorló feladatokat tartalmaz, valamint minden szinthez tartozik kettő darab teljes online olvasmány hozzájuk tartozó kérdésekkel, feladatokkal: http://www.elthungary.hu/elt_skills_main_2.

Továbbá általánosan, minden angol tanár számára használható, valamint az MM Publications angol tankönyveihez tartozó, azokat kiegészítő digitális anyagokat találhatnak az alábbi linken: http://www.elthungary.hu/digischool_main_menu,

Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,

EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 100%-ban automatikus lebonyolítása a vizsgalapok elkészítésétől a vizsgákra való felkészülésen-gyakorláson át a dolgozatok feldolgozásáig és az eredménylapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült diákok tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel kapacitását,

Ének-zene (https://kodaly.hu/megerintazene): általános és alapfokú művészeti iskoláknak az ének-zene és a szolfézs tanításához: a zenei hallás, a zenei írás-olvasás és a többszólamú készségek fejlesztésére. A gyermekközpontú, élményszerű, könnyen kezelhető és játékos alkalmazás vonzóvá teszi a feladatok elvégzését és az otthoni gyakorlást. Az oktatócsomag az info@megerintazene.hu címen, az iskola pontos nevének és e-mail-címének megadásával igényelhető,

Franciatanárok Nemzetközi Szövetsége által javasolt, a francia nyelv oktatását segítő oldalakon érhető el ingyenes tananyag: http://fipf.org/actualite/la-fipf-partage-des-outils-avec-les-professeurs-de-francais

és https://padlet.com/gaelletremas/9m755e9gyqcx?fbclid=IwAR2BZA7tnx7Gf6JRKYYxsw1vBGMIAf9-LVkzYsJETppVF7YQbrhcOfFJJA0,

Free myON Hungary program ? Renaissance (https://www.myon.com/school/freemyonhungary ? A belépéshez szükséges username: hungary, password: myon). Az angol nyelvi olvasást, szövegértést támogató program az 1?12. évfolyamnak készült. Az eltérő nehézségi szinthez és érdeklődéshez illeszkedő program 5.556 könyvből álló, felolvasó programmal kiegészített digitális könyvtárat is tartalmaz. Az angolból érettségire készülőknek különösen ajánlható,

HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertan-javaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére,

iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,

KórházSuli Alapítvány (http://korhazsuli.klippe.hu/login/index.php) főként általános iskolás korosztálynak,  osztályok és tantárgyak szerinti csoportosításban szakmailag ellenőrzött tananyagok tartalmaz feladatsorral együtt a Moodle rendszerben,

LearningApps (https://learningapps.org): különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, a felhasználók által készített interaktív feladatok, ún. tankockák,

Magyar Digitális Oktatásért Egyesület (https://tananyag.mdoe.hu/course/view.php?id=5&section=1) illetve a GEOMATECH egységes digitális pedagógiai szemléletben (http://tananyag.geomatech.hu/) készült 1800 (1200 matematika és 600 természettudományos) interaktív tananyag a Nemzeti alaptanterv elvárásainak megfelelően lettek kialakítva a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szoftverével, a GeoGebra segítségével. A feladatok jellemzői: vizualitás; interaktivitást; játékosság, felfedeztetés; élményalapú (experimental learning) tanulás. GEOMATECH feladatok ötödikeseknek: 38 feladat játékos, önállóan tanulható, videó tanárral támogatott verzió: https://tananyag.mdoe.hu/course/view.php?id=167,

Magyar Művészeti Akadémia (http://www.hallgatniaranyt.hu/) oldalon hangzóanyag formájában, kiváló művészek tolmácsolásában Arany János jelentős művei hallgathatók meg,

Mateking (https://www.mateking.hu/): az oldalon ingyenesen hozzáférhető középiskolai matematika kurzus 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot tartalmaz, a tanuláshoz és a sikeres vizsgához nagy segítség, valamint további segítség található a https://www.mateking.hu/matekerettsegi oldalon a most érettségizőknek matematikából,

Matek Oázis (https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/tudastar): a digitális munkarend idejére ingyenesen hozzáférhetővé tette számos otthontanulásra fejlesztett, az 1?11. osztályosoknak szóló interaktív videóját, gyakorló feladatsorát és készségfejlesztő játékát, valamint az érettségire felkészítő interaktív matematika-tananyagát is,

MatematicA (https://matematica.hu): Érettségire és felvételire készülőknek az elmúlt másfél évtized központi írásbeli feladatsorai azonnal elérhető javítókulccsal elsősorban matematikából, mellette pluszban történelemből, biológiából, kémiából és magyar anyanyelvből is. Mintegy tízezer címke alapján azonnal lekérhető feladatsorokkal. Óriási segítség a felkészülésben,

Matematikai gondolkodást fejlesztő módszerek az ELTE TTK Matematika Tanuláselméleti és -Pszichológiai Kutatócsoportjától. A távoktatáshoz is alkalmas projektek részletes leírása és az e-mail-cím, amelyen a projekttel kapcsolatos kérdéseiket várják, itt érhető el:

1. A játékkal való tanuláshoz (5?11. osztály);
2. A problémafelvetési és modellalkotási képesség fejlesztéséhez (5?12. osztály);
3. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez (7?10. osztály).

Matific (https://www.matific.com/hu/hu/home/): matematikai készségfejlesztő online feladatlapok, óravázlatok és segédanyagok az 1?6. évfolyamnak. A gemifikált (azaz a játékprogramok felépítését követő) oktatóprogram az alapvető készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mint az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás. Tanári adminisztrációs felülete is felhasználóbarát,

Matinno ? (https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.horvmi.learn2019) alkalmazás ingyenesen letölthető iskolai tananyaghoz illeszkedő, általános iskolásoknak szánt matematika gyakorló feladatokat tartalmaz évfolyamokra bontva,

Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,

OKTONDI ? oktatás. online. digitálisan (https://www.tavoktatas2020.hu/): tematikus gyűjtemény általában a digitális oktatáshoz, elősorban önkéntes egyetemisták lapjaként,

?Online könyvtáros? szolgáltatás: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum elindította chat-könyvtáros szolgáltatását (http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=24), ezzel segítik a pedagógusokat, a tanárképzésben részt vevő diákokat és a kutatókat a szakirodalmat igénylő feladatok elvégzésében. Ennek keretében akár képernyőmegosztási lehetőséggel is támogatják az online is elérhető szakirodalom megtalálását. Ez most különösen nagy segítség lehet a szakdolgozat és a beadandó dolgozatok, projektmunkák elkészítésében. A szolgáltatás önállóan is használható, de már személyre szabottan (videóhívással) is tudnak segíteni a keresésben. Szakirodalmi adatbázisuk (opac.opkm.hu) 24 ezer online is elérhető szakmai és tudományos cikket és könyvet tartalmaz,

Raabe Klett Kiadó (https://klett.hu/digitalis-anyagok-a-klett-kiado-nemet-tankonyveihez-egy-helyen/) oldalán a Klett kiadó német nyelvű tankönyveihez kapcsolódó digitális tananyagokat tartalmaz,

Stiefel Eurocart Kft. (https://iskolaellato.hu/digitalis_munkarend_szoftver): ingyenesen elérhető online térképeket, valamint 20.000 előre elkészített feladatot tartalmaz különféle tantárgyakhoz,

Suli TV ? Mobilis Győr (videók: (https://www.youtube.com/user/MobilisGyor/playlists); feladatlap minták: (http://mobilis-gyor.hu/suli-tv). A győri Mobilis Diáklabor munkatársai által 2-11. évfolyam számára forgatott természettudományos kísérletvideók és azokhoz kapcsolódó feladatlapok érhetők el, kifejezetten a tantermen kívüli digitális oktatás időszakában a diákok és a pedagógusok támogatására,

Szaktárs adatbázisban (https://www.szaktars.hu/) a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók művei olvashatók, kereshetők április 23-ig,

Szent Korona Kutatócsoport és a Filmever Stúdió ismeretterjesztő filmje (https://www.youtube.com/watch?v=geOda9eVWsk&feature=youtu.be) címe: A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában,

Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával,

tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w): tömeges, nyílt és online kurzus a pedagógusok számára. A videók segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc),

Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből,

Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz letölthető innen,

Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,

Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat ? szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,

Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),

Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében,

Zenesziget (http://www.zenesziget.eu/) elsősorban az alsó tagozatos ének-zene oktatás számára ajánlott, a zenei ismeretek és zenei képességek fejlesztését elősegítő, részben a zenei kreativitást is támogató játékos feladatokat tartalmazó alkalmazás. Emellett karaoke funkciója segítségével a tanulók önállóan, zenei kísérettel énekelhetnek a tananyaghoz kapcsolódó dalokat. A feladatok elvégzésének sikerességéről azonnali visszajelzést kapnak a tanulók.

Az Up2University ? Digitális Oktató Környezet (https://moodle.niif.hu/) egy fájlmegosztást, közös szövegszerkesztést, videómegosztást támogató rendszer.

A Tisztaszoftver program keretében minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmentesen használhatják.

Az oktatási intézmények az Avaya Spaces ingyenes hang- és videokonferencia megoldást vagy a LogMeIn által felajánlott ingyenes szolgáltatást igénybe véve tarthatnak online értekezletet, illetve használhatják ezeket az eszközöket is tanulói csoportok távoktatására.

Betekintő magyar 5

Felhőszerkesztő

Okoskaland feladatok