2014/2015

8.a


8 a osztály 2015

 

 8.b

8 b osztály 2015

 

 

Nevelőtestület

Intézményvezető: Horváth Zoltán

Intézményvezető-helyettesek: Sápiné Trembulyák Tünde, Kovács Barnabás

Pedagógusok Pálháza: 

Dávid Sándorné (1.o.), Sprencz Angéla, Porempovicsné Illés Emese (2.o.). Juhász Attiláné,  Lengyel Zsoltné (3.o.), Szemán Jenőné, Horváth Zoltánné (4.o.), Dankó Krisztina, Bodnárné Angyal Piroska (5.a), Sütőné Szabó Szilvia (5.b), Csergeiné Orosz Eszter (6.a), Havasiné Illés Teodóra (6.b), Tóth Andrásné (7.a) Lupták Lászlóné (7.b), Kaselyák Adrienn (8.a), Havrilla Lászlóné (8.b), Bilku Péter, Horváth Péter, Laczkó Izabella, Kovács Józsefné, Nyulászi Zsuzsanna, Szakács Sándorné,  Tóth András, Tóth Andrásné, Tóthbegyiné Hörcsik Nikoletta

Pedagógusok Hollóháza: 

Horváth Zoltán, Gönczi Katalin, Müller Attiláné, Pilván Gáborné, Szécsi Mátyásné, Óvári Tiborné, Székelyné Fekete Jolán, Tánné Tóth Edit, Tirpák Gáborné Kormos Margit, Trembulyák Zoltán, Tóth Andrásné

Pedagógusok Füzérkomlós: 

Tomkóné Tóth Ágnes, Magyariné Szoleczki Adrienn

Pedagógusok Kovácsvágás: 

Balajti Éva, Domokos Andrea, Hörcsik Zsuzsanna, Ráczné Zsarnai Mária

Pedagógusok Füzér:

Horváth Sándorné, Oroszné Kállai Valéria

Pedagógiai munkát segítők:

Kurtosné Bajtel Lívia, Fejti Istvánné, László Roland

Technikai dolgozók:

Bodnár János, Séra Barna, Makó Istvánné, Novák Lászlóné, Schiszler Gáborné, Zobokiné Tóth Zita