Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Füzérkomlósi telephelye

Az intézmény bemutatása

Füzérkomlós Magyarország észak-keleti részén, Sátoraljaújhelytől 30 km-re szép földrajzi környezetben fekszik.

Iskolánk szép földrajzi környezetben, hegyekkel körülvett helyen található. A festői szépségű táj, valamint a kristálytiszta friss levegő biztosítja a természetet szerető, kedvelő, egészséges, edzett gyermekek nevelését. Az évszakonként szervezett túrák, kirándulások alkalmával a gyermekek közvetlenül megismerhetik, megfigyelhetik a környezetükben található növények, állatok fejlődését, életét.

Iskolánk típusa általános iskola, melynek fő feladata tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése, figyelembe véve az adott közösség, az adott gyermekek képességeit.

Az általános iskola épülete 1967-ben épült. 8 tantermes, komfortos, 8 önálló osztállyal, két napközis csoporttal működik. Konyha és óvoda tartozott hozzá, mely 1979-ben került átadásra. 1989-ben új tornateremmel egészült ki. Megtörtént az iskola vizesblokkal történő kiegészítése, fűtésének korszerűsítése. 1996-ban pályázat útján sikerült iskolabuszt beszerezni, mely megkönnyítette a tanulmányi kirándulások szervezését. 1999-ben a tetőtér beépítésére is sor került, itt sikerült kialakítani egy technika termet és egy informatika tantermet. 2002-ben megtörtént az intézmény homlokzatának felújítása is, majd 2012-ben hőszigetelt ablakok kerültek a homlokzati részre.

A jelenlegi tanulói létszám 16 fő. A nevelői létszám 2 fő.

A tanulólétszám jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Ezen tanulók eredményesebb felzárkóztatása érdekében működik az integrációs-és képesség kibontakoztató program.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az iskolahasználók, azaz a tanulók és az iskola dolgozóinak elégedettségét, törekszünk értékeink megőrzésére, a felmerülő gondok megoldására. Az elmúlt tíz évben továbbfejlesztettük szervezeti életünk minden területén partnerkapcsolatainkat.

Nyitottak vagyunk a települések közreműködésére, a pedagógusképzés segítésére, az iskola külső kapcsolatainak erősítésére.

Az iskola pedagógiai munkájának középpontjában a teljesítményelvű oktatás és a személyiségközpontú nevelés áll. Pedagógiai programunk műhelymunka eredménye. A tudást, az egészséget és a humánumot tartjuk legfontosabb értéknek a tanítás-tanulás folyamatában.

A vetélkedők, a nyílt órák, a karácsonyi, farsangi rendezvények és sportnapok, a színházlátogatások, a túrák, kirándulások sokoldalú képesség-kibontakoztató tevékenységünket tükrözik.

A nevelés hatékonyságának érdekében szoros kapcsolatot építünk ki a szülői házzal. Ennek színterei nemcsak a családlátogatások, szülői értekezletek és a fogadóórák, hanem a szabadidőben szervezett kirándulások, vetélkedők, versenyek.

A sikeres beiskolázás érdekében szoros és személyes kapcsolatot tartunk az iskola körzetéhez tartozó óvodával. A szülők, az óvónők és a nagycsoportos óvodások nyílt nap keretében ismerkedhetnek meg az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkával.

 

116727819