Hegyközi Általános Iskola Füzéri Perényi Péter Tagintézménye

A füzéri Perényi Péter Általános Iskola célja, hogy fenntarthatóan színvonalas oktatást, nevelést biztosítson család és gyermekbarát módon.

Alapelvei:
1., Minden gyermek személyre szóló figyelmet kapjon, ezáltal az alapoktatásban
többlettudást szerezzen.
2., Ne legyen a tanulásban lemaradó gyermek és az oktatáshoz színvonalas nevelés társuljon.
3., Gyermekek adottságuk és érdeklődésük szerint térítésmentesen lehetőséget kapjanak zene, sport, művészeti oktatásokban.
4., Az iskolába ? óvodába járás szervezett formában lakástól-iskoláig és vissza
térítésmentesen biztosítva legyen a felső Hegyköz gyermekei részére.
5., A felső-hegyközi hagyományokat a gyermekek megismerjék.
Az intézmény 5 pedagógusával az 1-4. osztályos gyermekek képzését családias
légkörben biztosítja. Az alapoktatási tevékenység mellett lehetőséget ad angol
és szlovák nyelv, valamint hittan oktatására is.
Az intézmény – az alapoktatáson túl – Füzér Község Önkormányzatának
és a Füzérért Alapítvány pénzügyi támogatásával – szülői anyagi támogatás nélkül – biztosítja:
Sport oktatási lehetőség:
– lovaglás (pónilovas) oktatás -Kovács Lovasudvar, Füzér
– úszás oktatás – Termálfürdő, Sárospatak
Művészeti oktatási lehetőség:
– néptánc –  Iskola, Pálháza
– színjátszás – Művelődési Ház, Füzér
– zongora oktatás – Iskola, Füzér
Élő hagyományok átadása és környezettudatos nevelés:
– a hegyközi hagyományok és értékek megismertetése
– a természeti értékek és a hegyközi falvakban élő néphagyományok és mesterségek terepgyakorlaton történő szemléltetése ( védett területek, kovácsolás, hordókészítés)
– egyes mesterségek esetében biztosított a szakköri foglalkozás (pl. népi játék és ajándék készítés, kosárfonás)
– a háziipari tevékenység és a gazdálkodás megtekintése (pl. állattartás, szövés stb.)
Az iskola családbarát, gyermekcentrikus törekvései megtörik a merev óravezetést, így közelebb hozza egymáshoz a szülőt, a gyermeket és a pedagógust.
Az intézmény a kor színvonalának megfelelő oktatást nyújtva a maga családias módján járul hozzá a gyermekek fejlődéséhez.

DSCN0839

DSCN0835