Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Hollóházi telephelye

Községünkről, intézményünkről

Hollóháza neve szorosan egybeforrt az évszázadok óta itt folyó porcelángyártással, hiszen a gyár termékeit világszerte ismerik. Magáról a településről már jóval kevesebbet tud a közvélemény. A község gyönyörű természeti környezetben fekszik Magyarország legészakibb részén, a Zempléni-hegységben. Amilyen csodálatos a természeti környezet, olyan hátrányos a település fekvése közigazgatásilag.

A község eredetileg szlovák lakosságú volt, az iparosítás következtében az eredeti lakosság úgy felhígult, hogy nemzetiségi jellegét sem tartotta meg. Az őstelepülés irtásfalu jellegű szórt telkekből állt, melynek nyomai még jól érzékelhetőek. A mai falukép már jelentős mértékben magán hordozza a modernizáció nyomait. A lakóházak zöme korszerűsített, újjáépített és előfordulnak emeletes társasházak is. Az elmúlt években jelentős infrastrukturális változás következett be lakóhelyünk életében.

Az iskolai oktatás beindulása szintén egybekapcsolódik a porcelángyár történetével. Az elemi oktatás az 1880-as évektől kezdődött el a községben, melynek megteremtőjeként Istványi Ferencet tartjuk számon, aki akkoriban a gyár bérlője volt. Gyárfejlesztő tevékenysége révén a község lakosságának száma is növekedett. Az általa létrehozott elemi iskola 1902-ig funkcionált.
Az azóta eltelt évtizedek sok-sok nehézség árán, néha meglehetősen mostoha körülmények között, szűkös anyagi feltételek mellett folyt az oktatás. Még a 80-as évek elején is négy tanteremben, a falu két különböző pontján, váltott műszakban működött az általános iskola. Tornateremről nem is álmodhattunk. Ám 1986 a fordulat éve volt a község alapfokú oktatása szempontjából. Felépült a minden igényt kielégítő hat tantermes , modern tornacsarnokkal ellátott iskola, jelenlegi otthonunk. Korszerű, csodálatos épület ez, amely a környékünkön egyedülálló a maga nemében. Az új iskola átadásával a mostoha körülmények egy csapásra megszűntek. Az új iskolában nemcsak egyszerűbbé vált a munka, de az iskola közösséggé formálódása is lehetővé vált. A tornateremben a gyermekek számára biztosított a felszabadult mozgás, az önfeledt játék, s a szaktantermek lehetővé tették az oktatás színvonalának emelését is. Ma már korszerű konyhával is rendelkezünk, amely nemcsak az iskola tanulóinak és dolgozóinak, hanem az óvodásoknak és a falu idős nyugdíjasainak is változatos étkezést biztosít.

1996. október 23-án ünnepeltük iskolánk fennállásának 10. évfordulóját. Ezt a kerek évfordulót mindenképp emlékezetessé akartuk tenni, így iskolanévadót tartottunk, és intézményünk az Istványi Ferenc Általános Iskola nevet vette fel, emléket állítva ezzel az elemi oktatás megteremtőjének.
2006-ban ismét ünnepeltünk- egy PHARE pályázat keretében elnyert támogatás eredményeként felavattuk az új számítástechnikai tantermet. Így 32 számítógép, INTERNET hozzáférés és egyéb korszerű oktatási eszközök állnak tanulóink rendelkezésére, az önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítva.

Ezen nevezetes alkalmak lehetőséget adtak a számvetésre, a visszatekintésre.
Megállapíthattuk, hogy az eltelt évtizedekben több száz diák hagyta el iskolánk falait. Közülük azóta többen orvosok, mérnökök, jogászok, közgazdászok, tanárok lettek. Az elmúlt évtizedekben nem akadt olyan diák, aki ne tudta volna elvégezni az általános iskolát. Elmondható, hogy az alapfokú oktatás eredményesen működik községünkben, diákjaink más iskolába kerülve is jól megállják a helyüket.
Az általános iskolák számára rendezett különféle versenyeken is eredményesen és sikeresen szerepelnek tanulóink. Ezeknek az eredményeknek az elérésében nem lett volna elegendő tanulóink szorgalma. Szükség volt lelkes, hozzáértő pedagógusokra is, és a szülők, az otthon, megértő, segítő támogatására is.

Az elért sikerek és eredmények ösztönöznek bennünket arra, hogy tovább ápoljuk a hagyományokat, és évről-évre új lehetőséget biztosítsunk tanulóink számára ezen a területen is. Fontos, hogy elhagyva az iskola falait, diákjaink ne csak a tanítási órák izgalmaira emlékezzenek, hanem a közös kirándulásokra, a színházlátogatásokra is. Emlékezzenek a vidám télapó ünnepekre, a meghitt karácsonyi gyertyagyújtásra, a csodálatos újévi hangversenyekre, az ötletekkel teli farsangi karneválokra, a gyermeknapi vidámságokra. Vagyis mindarra, ami ezt az iskolát megkülönböztette sok száz más iskolától, mert ezek a dolgok csak itt történhettek, s ezek a rendezvények kovácsolták jó közösséggé tanulóinkat, s így vált igazi második otthonukká az iskola.

Gondunk van arra is, hogy a tehetséges tanulók különféle szakkörökben tevékenykedhessenek, érdeklődésüket kielégíthessék. Az 1997/98-as tanévtől kezdve a művészeti iskola is megnyitotta kapuit gyermekeink előtt, ahol zongorát, furulyát, fuvolát, képzőművészetet, néptáncot is tanulhatnak az érdeklődők. 2008-ban elnyertük a ” Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ” címet . Majd 2001-ben bevezettük a szlovák nyelv oktatását az óvodában és az iskolában egyaránt, melynek keretén belül a dominánsan magyar ajkú tanulók számára biztosítjuk anyanyelvük másodnyelvként való elsajátítását.

Természetesen a hátrányos helyzetűekről sem feledkezünk meg. Minden lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyengébb képességűek is felzárkózzanak a tanulmányi munkában, s ügyelünk arra is, hogy a lemaradásból adódó hátrányokat megszüntessük.

Nevelési elveink azt célozzák, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk, akik képesek arra, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, és meg tudnak birkózni a rájuk váró nehézségekkel.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.
Iskolánk múltjában többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő hollóházi polgároknak!

Ennek szellemében választottuk jelmondatunkat is, mely tevékenységünket irányítja:

” Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás.
A tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen.”

Kép 005

Kép 006