Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Tagintézménye

Kedves Látogató!

Örülök, hogy – egyelőre bár csak virtuálisan, de- érdeklődik intézményünk iránt. Remélem, hamaroan személyesen is ellátogat hozzánk!

Iskolánk az 1920-as évek végén épült, két tanteremmel. Falai között generációk tanultak. Az alsó tagozat eleinte osztatlan rendszerben, később részben osztott, 1-3 illetve 2-4-es összevonású csoportokkal működött. Az ’50-es, ’60-as években délutánonként még dolgozók iskolájaként is “üzemelt”.

1989-ben végre megnyitotta kapuit az óvoda, egyelőre egy osztatlan csoporttal. Azóta ők is “kinőtték magukat”: jelenleg két csoportunkban 34 gyermek ellátásáról gondoskodunk, illetve 2010-től öt bölcsődés kicsikénk is van.

Iskolánk isnfrastrukturális történetében a 2004-es év ugrásszerű mennyiségi és minőségi változást hozott: Európai Uniós segítséggel további tanteremmel és egy jól felszerelt számítstechnikai szaktanteremmel bővültünk, valamint lett egy multifunkcionális termünk is.

Jelenleg 39 gyermek oktatásáról-neveléséről gondoskodunk, részben osztott rendszerben: 1-3 illetve 2-4-es összevonásban.
2009 szeptemberétől napköziotthonos ellátást indítottunk. Intézményünkben térítésmentesen ebédelhet minden gyermek, naponta friss gyümölcsöt és iskolatejet is biztosítunk számukra.
Tanulóink mindegyike hátrányos helyzetű, roma származású. A halmozottan hátrányos diákokat integrált pedagógiai rendszerben fejlesztjük. Pedagógiai módszereink a családias légkörben történő, egyéni bánásmódra épülő nevelési alapelvekre épülnek.

Tagintézmnyünkben a Széptan illetve a Bokréta művészeti iskola is tevékenykedik: a gyermekeink délutánonként furulya, zongora és néptánc órákra is járhatnak.Tehetséges tanulóink a “Kisokos Klubban” a sakk és a dráma-játék alapjait sajátíthatják el. Heti egy alkalommal református hitoktatáson is résztvehetnek.

Neveltjeink érdekében a szülőkkel korrekt, szinte napi kapcsolatot ápolunk. Tanulóink szívesen járnak iskolába, ahol következetes elvárásokra épülő, szeretetteljes légkörben tanulhatnak.

Szeretettel várjuk, tapasztalja meg Ön is !

Balajti Éva
tagintézmény-vezető