2015/2016

8.a

8.a

8.b

8.b

 

 

Nevelőtestület

Intézményvezető: Horváth Zoltán

Intézményvezető-helyettesek: Sápiné Trembulyák Tünde, Kovács Barnabás

Pedagógusok Pálháza: 

Porempovicsné Illés Emese (1.o.). Juhász Attiláné,  Lengyel Zsoltné (2.o.), Szemán Jenőné, Horváth Zoltánné (3.o.), Dankó Krisztina, Dávid Sándorné (4.o.), Sprencz Angéla, Gönczi Katalin (5.a), Havrilla Lászlóné (5.b), Bodnárné Angyal Piroska (6.a), Sütőné Szabó Szilvia (6.b), Csergeiné Orosz Eszter (7.a), Havasiné Illés Teodóra (7.b), Horváth Zoltán (7.c), Tóth Andrásné (8.a) Lupták Lászlóné (8.b), Bilku Péter, Horváth Péter, Laczkó Izabella, Nagyné Benkő Edit, Nyulászi Zsuzsanna, Pilván Gáborné, Szakács Sándorné, Szécsi Mátyásné, Tóth András, Tóth Andrásné, Trembulyák Zoltán

Pedagógusok Hollóháza: 

Kulczycki Júlia Etelka, Óvári Tiborné, Székelyné Fekete Jolán, Tánné Tóth Edit, Tirpák Gáborné Kormos Margit

Pedagógusok Füzérkomlós: 

Tomkóné Tóth Ágnes, Magyariné Szoleczki Adrienn

Pedagógusok Kovácsvágás: 

Balajti Éva, Domokos Andrea, Hörcsik Zsuzsanna, Ráczné Zsarnai Mária

Pedagógusok Füzér:

Horváth Sándorné, Oroszné Kállai Valéria

Pedagógiai munkát segítők:

Kurtosné Bajtel Lívia, László Roland, Csorba Attiláné

Technikai dolgozók:

Bodnár János, Séra Barna, Csorba Attila, Makó Istvánné. Mester Dénes, Novák Lászlóné, Schiszler Gáborné, Zobokiné Tóth Zita